De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.
De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar.

De schoolraad bestaat uit:
De voorzitter: Wendy Janssen
De vertegenwoordigers van het personeel: Joke Weegels
Inge Dirkx
Wendy Janssen
De vertegenwoordigers van de ouders: Lieze Awouters 
Wendy Eykens
Gregory Aelbrecht
De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap: Tony Nijs
Marcel Vandijck
Wonen de schoolraad met raadgevende stem bij: Björn Ulenaers, schepen van onderwijs
Serge Salemans, directie

Gerelateerde Afbeeldingen: