Inschrijvingsbeleid Gemeentelijke Basisschool As

Inschrijvingen schooljaar 2024-2025

Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 beginnen vanaf 15 januari 2024.

U kan uw kind inschrijven op onze school: 

• op schooldagen tijdens de schooluren;
• na afspraak met de directeur of één van de leerkrachten;
• de laatste twee weken van de grote vakantie.
(info tijdens de vakantie aan de school: inkom en info-bord)

Instapmomenten schooljaar 2024-2025:

Kindjes geboren tot en met… Stappen ten vroegste in na… Dus vanaf…
2 maart 2022 de zomervakantie maandag 2 september 2024
4 mei 2022 de herfstvakantie maandag 4 november 2024
6 juli 2022 de kerstvakantie maandag 6 januari 2025
3 augustus 2022 instapmoment 1 februari maandag 3 februari 2025
10 september 2022 de krokusvakantie maandag 10 maart 2025
22 oktober 2022 de paasvakantie dinsdag 22 april 2025
2 december 2022 hemelvaart maandag 2 juni 2025

 

Inschrijvingen schooljaar 2023-2024

U kan uw kind inschrijven op onze school: 

• op schooldagen tijdens de schooluren;
• na afspraak met de directeur of één van de leerkrachten;
• de laatste twee weken van de grote vakantie.
(info tijdens de vakantie aan de school: inkom en info-bord)

Instapmomenten schooljaar 2023-2024:

• 1 september 2023 (eerste dag na de zomervakantie)
• 6 november 2023 (eerste dag na de herfstvakantie)
• 8 januari 2024 (eerste dag na de kerstvakantie)
• 1 februari 2024 
• 19 februari 2024 (eerste dag na de krokusvakantie)
• 15 april 2024 (eerste dag na de paasvakantie)
• 13 mei 2024 (eerste dag na het Hemelvaartweekend)

 

U kan uw kind inschrijven op onze school: 

• op schooldagen tijdens de schooluren;
• na afspraak met de directeur of één van de leerkrachten;
• de laatste twee weken van de grote vakantie.
(info tijdens de vakantie aan de school: inkom en info-bord)

Een kleutertje kan ingeschreven worden als het op één van de volgende instapmomenten effectief minstens twee jaar en zes maanden is:

• eerste dag na de zomervakantie
• eerste dag na de herfstvakantie
• eerste dag na de kerstvakantie
• 1 februari
• eerste dag na de krokusvakantie
• eerste dag na de paasvakantie
• eerste dag na het Hemelvaartweekend

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals:

• de SIS-kaart van het kind of
• een uittreksel uit de geboorteakte of
• het trouwboekje van de ouders;
• de identiteitskaart van het kind;
• het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
• de reispas voor vreemdelingen.

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders:

• afsprakennota (BLIK-info); deze bevat ook het schoolreglement en het pedagogisch project
• keuzeformulier godsdienst – zedenleer (lager onderwijs);
• verklaring: inschrijving van de leerling in één school;
• formulier “Voor akkoord van het schoolreglement”.

Onze ouderraad heeft nu een eigen webshop, klik hieronder op 'SHOP OUDERRAAD'