Inschrijvingsbeleid Gemeentelijke Basisschool As

Inschrijvingen schooljaar 2023-2024

Inschrijvingen schooljaar 2022-2023 beginnen vanaf 16 januari 2023.

U kan uw kind inschrijven op onze school: 

• op de open-klas-dagen gedurende het schooljaar;
(info op het secretariaat: 089 39 10 51 of secretariaat@gbas.be)
• op schooldagen tijdens de schooluren;
• na afspraak met de directeur of één van de leerkrachten;
• de laatste twee weken van de grote vakantie.
(info tijdens de vakantie aan de school: inkom en info-bord)

Instapmomenten schooljaar 2023-2024:

• 1 september 2023 (eerste dag na de zomervakantie)
• 6 november 2023 (eerste dag na de herfstvakantie)
• 8 januari 2024 (eerste dag na de kerstvakantie)
• 1 februari 2024 
• 19 februari 2024 (eerste dag na de krokusvakantie)
• 15 april 2024 (eerste dag na de paasvakantie)
• 13 mei 2024 (eerste dag na het Hemelvaartweekend)

 

U kan uw kind inschrijven op onze school: (dit is de wetgeving die in niet-corona-tijden gehanteerd wordt)

• op de open-klas-dagen gedurende het schooljaar;
(info op het secretariaat: 089 39 10 51 of secretariaat@gbas.be)
• op schooldagen tijdens de schooluren;
• na afspraak met de directeur of één van de leerkrachten;
• de laatste twee weken van de grote vakantie.
(info tijdens de vakantie aan de school: inkom en info-bord)

Een kleutertje kan ingeschreven worden als het op één van de volgende instapmomenten effectief minstens twee jaar en zes maanden is:

• eerste dag na de zomervakantie
• eerste dag na de herfstvakantie
• eerste dag na de kerstvakantie
• 1 februari
• eerste dag na de krokusvakantie
• eerste dag na de paasvakantie
• eerste dag na het Hemelvaartweekend

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals:

• de SIS-kaart van het kind of
• een uittreksel uit de geboorteakte of
• het trouwboekje van de ouders;
• de identiteitskaart van het kind;
• het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
• de reispas voor vreemdelingen.

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders:

• afsprakennota (BLIK-info); deze bevat ook het schoolreglement en het pedagogisch project
• keuzeformulier godsdienst – zedenleer (lager onderwijs);
• verklaring: inschrijving van de leerling in één school;
• formulier “Voor akkoord van het schoolreglement”.