Inschrijvingsbeleid Gemeentelijke Basisschool As

Voor het schooljaar 2021-2022 zijn de volgende plaatsen beschikbaar (situatie 07-09-2021):
Kleuter onderwijs: 9
Lager onderwijs: 2

Inschrijvingen schooljaar 2021-2022

Door de huidige coronamaatregelen gaan de inschrijvingen voor volgend schooljaar er iets anders uitzien. Jullie gaan aan de hand van een digitaal formulier je zoon/dochter kunnen aanmelden. De chronologische volgorde zal worden bepaald aan de hand van het tijdstip en datum dat het formulier is ingevuld. Deze volgorde is de enige maatstaf wanneer onze school of één afdeling van onze school volzet is.

Opgelet: Er dient voor ieder kind een apart formulier worden ingevuld.

Link formulier open inschrijvingen: https://forms.gle/ffDh2reykHnnswTQ7

Wanneer wij de inschrijvingen verwerken krijgen jullie van ons een mailtje met de mededeling of er plaats is voor jullie zoon/dochter. Indien er geen plaats zou zijn kan er altijd ingeschreven worden op het wachtregister.

Op een later tijdstip wordt er dan een afspraak gemaakt wanneer u de officiële documenten kan komen uithalen om in te vullen. Eventueel kan ook dit digitaal gebeuren.

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021 beginnen vanaf 11 januari 2021.
Inschrijvingen kunnen gebeuren tijdens de normale schooluren.

Er geldt een voorrang voor bepaalde groepen van kleuters/leerlingen:

• Kinderen van dezelfde leefentiteit (*)(broers, zussen, …) en kinderen van personeel van de Gemeentelijke Basisschool As kunnen inschrijven van 11 januari tot en met 22 januari 2021.
• Vanaf 25 januari 2021 gaan de open inschrijvingen van start.

(*) Kinderen van dezelfde leefentiteit:

      • broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
      • halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
      • kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen)

Capaciteitsbepaling van onze school voor het schooljaar 2021-2022:

        • Kleuterafdeling: 200 kleuters
        • Lager: 350 leerlingen
        • School (totaal): 550 leerlingen

U kan uw kind inschrijven op onze school:

        • op de open-klas-dagen gedurende het schooljaar;
           (info op het secretariaat: 089 39 10 51 of secretariaat@gbas.be)
        • op schooldagen tijdens de schooluren;
        • na afspraak met de directeur of één van de leerkrachten;
        • de laatste twee weken van de grote vakantie.
          (info tijdens de vakantie aan de school: inkom en info-bord)

Een kleutertje kan ingeschreven worden als het op één van de volgende instapmomenten effectief minstens twee jaar en zes maanden is:

        • eerste dag na de zomervakantie
        • eerste dag na de herfstvakantie
        • eerste dag na de kerstvakantie
        • 1 februari
        • eerste dag na de krokusvakantie
        • eerste dag na de paasvakantie
        • eerste dag na het Hemelvaartweekend

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals:

        • de SIS-kaart van het kind of
        • een uittreksel uit de geboorteakte of
        • het trouwboekje van de ouders;
        • de identiteitskaart van het kind;
        • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
        • de reispas voor vreemdelingen.

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders:

        • afsprakennota (BLIK-info); deze bevat ook het schoolreglement en het pedagogisch project
        • keuzeformulier godsdienst – zedenleer (lager onderwijs);
        • verklaring: inschrijving van de leerling in één school;
        • formulier “Voor akkoord van het schoolreglement”.