Inschrijvingsbeleid Gemeentelijke Basisschool As

Inschrijvingen schooljaar 2021-2022

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021 beginnen vanaf 11 januari 2021.
Inschrijvingen kunnen gebeuren tijdens de normale schooluren.

Er geldt een voorrang voor bepaalde groepen van kleuters/leerlingen:

• Kinderen van dezelfde leefentiteit (*)(broers, zussen, …) en kinderen van personeel van de Gemeentelijke Basisschool As kunnen inschrijven van 11 januari tot en met 22 januari 2021.
• Vanaf 25 januari 2021 gaan de open inschrijvingen van start.

(*) Kinderen van dezelfde leefentiteit:

      • broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
      • halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
      • kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen)

Capaciteitsbepaling van onze school voor het schooljaar 2021-2022:

        • Kleuterafdeling: 200 kleuters
        • Lager: 350 leerlingen
        • School (totaal): 550 leerlingen

Voor het schooljaar 2021-2022 zijn de volgende plaatsen beschikbaar:
Kleuter onderwijs: 55
Lager onderwijs: 8

U kan uw kind inschrijven op onze school:

        • op de open-klas-dagen gedurende het schooljaar;
           (info op het secretariaat: 089 39 10 51 of secretariaat@gbas.be)
        • op schooldagen tijdens de schooluren;
        • na afspraak met de directeur of één van de leerkrachten;
        • de laatste twee weken van de grote vakantie.
          (info tijdens de vakantie aan de school: inkom en info-bord)

Een kleutertje kan ingeschreven worden als het op één van de volgende instapmomenten effectief minstens twee jaar en zes maanden is:

        • eerste dag na de zomervakantie
        • eerste dag na de herfstvakantie
        • eerste dag na de kerstvakantie
        • 1 februari
        • eerste dag na de krokusvakantie
        • eerste dag na de paasvakantie
        • eerste dag na het Hemelvaartweekend

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals:

        • de SIS-kaart van het kind of
        • een uittreksel uit de geboorteakte of
        • het trouwboekje van de ouders;
        • de identiteitskaart van het kind;
        • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
        • de reispas voor vreemdelingen.

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders:

        • afsprakennota (BLIK-info); deze bevat ook het schoolreglement en het pedagogisch project
        • keuzeformulier godsdienst – zedenleer (lager onderwijs);
        • verklaring: inschrijving van de leerling in één school;
        • formulier “Voor akkoord van het schoolreglement”.