logo
SPONSOREN

Inschrijvingsbeleid Gemeentelijke Basisschool As

De inschrijvingen gaan van start op de eerste schooldag van januari voorafgaand aan het nieuwe schooljaar.
Inschrijvingen schooljaar 2018-2019 beginnen vanaf 8 januari 2018.
Inschrijvingen kunnen gebeuren tijdens de normale schooluren en op afspraak.

Er geldt een voorrang voor bepaalde groepen van leerlingen:

 • Kinderen op hetzelfde adres gedomicilieerd als reeds ingeschreven leerlingen (vb broers, zussen, …) kunnen de eerste 14 dagen na de Kerstvakantie ingeschreven worden. Dus vanaf 8 januari tot en met 19 januari 2018.
 • Kinderen van personeel van de Gemeentelijke Basisschool As kunnen de volgende 14 dagen inschrijven, dus vanaf 22 januari tot en met 2 februari 2018
 • Vanaf zondag 4 februari 2018 (opendeurdag nieuwbouw) gaan de open inschrijvingen van start.

Capaciteitsbepaling van onze school voor het schooljaar 2017-2018:

 • Kleuterafdeling:   200 kleuters
 • Lager:                    350 leerlingen
 • School (totaal):    550 leerlingen

Deze capaciteit kan jaarlijks aangepast worden. Dit kan echter niet tot gevolg hebben dat reeds ingeschreven leerlingen geweigerd worden.

Voor het schooljaar 2018-2019 zijn de volgende plaatsen beschikbaar (stand op 09/02/2018):
Kleuter onderwijs: Geen plaats vrij
Lager onderwijs: Geen plaats vrij

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn er bij het lager onderwijs nog enkele plaatsen beschikbaar.
Kleuter onderwijs: Geen plaats vrij (update 28/09/2017)
Lager onderwijs: 13 plaatsen vrij (update 01/02/2018)

Ondanks de plaatsen die dit schooljaar nog beschikbaar zijn, kunnen wij niemand meer inschrijven omdat onze school voor volgend schooljaar volzet is.

De wetgeving omschrijft dit als volgt:
Vóór de start van de inschrijvingsperiode moet een schoolbestuur voor elk van zijn scholen de capaciteit(en) bepalen (zie 3.3).
Een schoolbestuur moet elke bijkomende inschrijving weigeren wanneer deze tot gevolg heeft dat de vooropgestelde capaciteit wordt overschreden.

Het schoolbestuur moet ook een leerling weigeren wanneer de inschrijving met het oog op het volgend schooljaar zou betekenen dat de school de capaciteit zou overschrijden. Dit betekent dat het schoolbestuur rekening moet houden met de capaciteit van het volgend schooljaar ook al zijn er nog vrije plaatsen in het lopend schooljaar. 

De volledige tekst vindt u in omzendbrief omzendbrief BaO/2012/01 van 05/06/2012 via deze link: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14368#9

U kan uw kind inschrijven op onze school:

 • op de open-klas-dagen gedurende het schooljaar;
  (info op het secretariaat: 089 39 10 51 of secretariaat@gbas.be)
 • op schooldagen tijdens de schooluren;
 • na afspraak met de directeur of één van de leerkrachten;
 • de laatste twee weken van de vakantie.
  (info tijdens de vakantie aan de school: inkom en info-bord)

Een kleutertje kan ingeschreven worden als het op één van de volgende instapmomenten effectief minstens twee jaar en zes maanden is:

 • eerste dag na de zomervakantie
 • eerste dag na de herfstvakantie
 • eerste dag na de kerstvakantie
 • 1 februari
 • eerste dag na de krokusvakantie
 • eerste dag na de paasvakantie
 • eerste dag na het Hemelvaartweekend

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals:

 • de SIS-kaart van het kind of
 • een uittreksel uit de geboorteakte of
 • het trouwboekje van de ouders;
 • de identiteitskaart van het kind;
 • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
 • de reispas voor vreemdelingen.

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders:

 • afsprakennota (BLIK-info); deze bevat ook het schoolreglement en het pedagogisch project
 • keuzeformulier godsdienst – zedenleer (lager onderwijs);
 • verklaring: inschrijving van de leerling in één school;
 • formulier “Voor akkoord van het schoolreglement”.